Skip to content

Bacheloroppgave: Hvordan jobber norske PR-byråer med eget omdømme?

Sammendrag:

Omdømme er et begrep som har fått økt aktualitet, og som i høy grad preger medienes dagsorden. Medienes søkelys på virksomheters kritikkverdige forhold, har bidratt til en enorm etterspørsel etter kommunikasjonsrådgivning. PR-bransjen livnærer seg på å selge omdømme-relaterte konsulenttjenester, men har selv et omstridt omdømme. Samtidig er bransjen i vekst, og etterspørselen etter bransjens tjenester øker.

Denne undersøkelsen søker svar på hvordan norske PR-byråer jobber med eget omdømme.

Undersøkelsen er av kvalitativ karakter, og vi har intervjuet ledere for fem profilerte norske PR-byråer: Geelmuyden Kiese, First House, Gambit Hill+Knowlton, Apeland og Corporate Communications. RepTrak er anerkjent som det mest avanserte verktøyet for omdømmemåling, og danner grunnlaget for denne undersøkelsen. Vi har tatt for oss tre av modellens syv omdømmedrivere: Produkter og tjenester, samfunnsansvar og etikk.

Byråene vi har undersøkt bygger først og fremst eget omdømme gjennom atferd. Den viktigste driveren for PR-bransjens omdømme er opplevd kvalitet på tjenestene, og kundenes direkte erfaringer med byråene. Omdømmestrategien synes å være knyttet til lønnsomhet. Byråene er først og fremst opptatt av å ha et godt omdømme blant interessenter som har en direkte innvirkning på virksomhetens økonomiske lønnsomhet.

De selger en idé om at et godt omdømme dreier seg om legitimitet i offentligheten. Det dreier seg om synlighet, reklame, redaksjonell omtale, sosiale medier, innholdsmarkedsføring og lignende. Paradokset er at disse virkemidlene ikke er en viktig del av byråenes egen omdømmestrategi. PR-bransjen bygger eget omdømme gjennom atferd og direkte kommunikasjon.

Om virksomheter flest fokuserte på det samme, ville da PR-bransjen vært ute av drift?

 

For å lese hele bacheloroppgaven, klikk her.

 

RSS
Twitter
Follow by Email
LinkedIn

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *