Skip to content

Utvikling av forretningsmodell – Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell og hvordan utvikler man en forretningsmodell? Hvordan kan man bruke «the Business Model Canvas» til å gjøre dette? 

Når man sitter med en forretningsidé og en gründer i magen er neste steg å utvikle en forretningsmodell. Sistnevnte er et omstridt begrep med utallige definisjoner, men en generell definisjon er at en forretningsmodell beskriver hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdier1 . Modellen skal svare på hva du skal levere til hvem, hvem som er konkurrenter og venner, og hvordan du skal selge, ta betalt og levere. Dette er det første steget i å utvikle en forretning, og må være fastsatt før man søker finansiering og støtte2 .

Business Model Canvas 
En global standard for utvikling av forretningsmodeller er ”the Business Model Canvas”, og benyttes av millioner av forretningsfolk verden over3. Den ble utviklet av Alexander Osterwalder og består av ni byggeklosser som sammen skal utgjøre din forretningsmodell. Malen er skjematisk og gir rom for brainstorming og notering på de ulike områdene. På hvert område er det visse spørsmål man bør besvare og utdype:

Partnere: Hvem er partnerne våre? Hvilke leverandører har vi?

Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter må vi selv utføre for å levere verdiløftet?

Verdiløfte: Hva slags verdi gir vi kundesegmentene våre? Hvilket problem løser vi for kundene? Hvilke kundebehov tilfredsstiller vi?

Kunderelasjon: Hvilken type relasjon har vi til våre kundesegment?

Kundesegment: Hvem skaper vi verdi for? Hvem er våre viktigste kunder?

Ressurser: Hvilke ressurser trenger vi for å oppfylle verdiløftet?

Distribusjonskanaler: Gjennom hvilke kanaler når vi våre kunder?

Kostnader: Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen?

Inntektsstrøm: Hva tar vi oss betalt for i dag? Hvordan tar vi oss betalt? (Eventuelt hvordan skal vi ta oss betalt?)4

Malen kan brukes individuelt for å strukturere ideene dine, eller i grupper for å få en bedre strategisk diskusjon. Ett tips er å fremkalle eller tegne opp malen og bruke post-it-lapper med ideer som kan flyttes på, tas bort eller reformuleres etter hvert. Et naturlig sted å starte vil kanskje være med verdiløftet eller kundesegmentet, men det spiller ingen rolle hvor man starter, så lenge man er innom alle ni områder. Husk likevel på at alle områdene skal henge sammen. Prøv etterpå å fortelle forretningsmodellen som en historie for å se hvordan ting henger sammen. Ikke vær redd for å bruke farger og illustrasjoner, ofte kan bilder si mer enn ord5.

Brainstorm, prøv deg fram og vær kreativ.

The Business Model Canvas er ikke dermed sagt den eneste eller beste malen å bruke for å utvikle en forretningsmodell, men den den er utbredt av god grunn, og det er et fint sted å starte. En ting jeg vil utpeke ved modellen er at den ikke er tilpasset digitale tjenester. Det viktigste ved digitale tjenester er nemlig å tenke hvordan vi skal senke brukernes transaksjonskostnader, og hvordan vi skal skape nettverkseffekter. Personlig ville jeg derfor lagt til disse to byggeklossene i modellen, så det er jo noe å tenke over. Tilpass modellen til din tjeneste!

Avslutningsvis vil jeg legge ved en video som forklarer malen ytterligere, og som fint illustrerer hvordan alle områdene henger sammen, og som til slutt viser et eksempel på en forretningsmodell ut fra the Business Model Canvas.

Kilder:
1. https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Hva-er-en-forretningsmodell/
2. http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/
3. https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
4. https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
5. https://assets.strategyzer.com/assets/resources/the-business-model-canvas-instruction-manual.pdf

RSS
Twitter
Follow by Email
LinkedIn

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *