Skip to content

Ingrid Vervik Salte Posts

Bacheloroppgave: Hvordan jobber norske PR-byråer med eget omdømme?

Sammendrag: Omdømme er et begrep som har fått økt aktualitet, og som i høy grad preger medienes dagsorden. Medienes søkelys på virksomheters kritikkverdige forhold, har bidratt til en enorm etterspørsel etter kommunikasjonsrådgivning. PR-bransjen livnærer seg på å selge omdømme-relaterte konsulenttjenester, men har selv et omstridt omdømme. Samtidig er bransjen i…

Leave a Comment